POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 24.05.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Reguluje ona kwestie związane z przetwarzaniem przez nas (dalej: Family Portraits Paweł Jurecki) danych osobowych Klientów sklepu familyportraits.pl (dalej: Sklep). Przetwarzamy dane osobowe Klientów z zachowaniem wytycznych uregulowanych w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz realizacją zadań marketingowych, wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku braku zgody na konkretne aktywności, realizowanie tych zadań jest niemożliwe. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo, jak długo konto Użytkownika w Sklepie pozostaje aktywne.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym między innymi za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, jest Family Portraits Paweł Jurecki, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zakładowa 26/39, NIP: 753-231-18-27, REGON: 161585369

Inspektorem ochrony danych w Family Portraits jest Pan/Pani Paweł Jurecki, adres e-mail: hello@familyportraits.pl

3. Ochrona danych osobowych Klientów

W Sklepie obowiązuje Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z którą postępują osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych. Tylko osoby upoważnione przez Administratora danych mają dostęp do danych osobowych Klientów. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych opisuje szczegółowezasady ochrony i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Dla ochrony danych osobowych Klientów zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodne z wymaganiami określonymi w prawie Unii Europejskiej oraz w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Cel i zakres gromadzonych danych osobowych

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Klienta. Dane osobowe Klienta są nam niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi Sklepu, w tym założyć konto Klienta. tym celu pozyskujemy od Klienta następujące kategorie danych osobowych: e-mail, telefon, imię i nazwisko, adres, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniach i oprogramowaniu używanym do korzystania ze Sklepu, dane o historii oraz charakterystyce wykorzystywanych usług Sklepu. W trakcie rejestracji w Sklepie wymagamy podania adresu e-mail. Służy on do utworzenia konta Klienta, logowania, a także do kontaktu z Klientem w ramach świadczonych usług.

Alternatywnie, Klient może zarejestrować się w Serwisie za pomocą konta Facebook lub konta Google. W tych sytuacjach wymagamy podania adresów mailowych wykorzystywanych do logowania w tych serwisach. Spełniają one taką samą funkcję jak adres e-mail podawany w trakcie rejestracji.

5. Dane pobierane automatycznie po wejściu na familyportraits.pl

System informatyczny, z którego korzysta familyportraits.pl, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient, łącząc się ze Sklepem. Dane te gromadzone są w celach dokumentacji świadczenia usług oraz statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na familyportraits.pl. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji Sklepu i w celu świadczenia usług.

a. Cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (dalej: Cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Klientów (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Klienta, a następnie ich odczytanie przez Sklep, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny Sklepu, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikatowy numer oraz inne przydatne dla funkcjonowania Serwisu informacje. Ze względu na swoje funkcje rozróżniane są Cookies własne Sklepu oraz Cookies zewnętrzne (użytkowane przez inne podmioty, współpracujące z Sklepem). Część Cookies wykorzystywana jest w czasie, gdy Użytkownik korzysta z połączenia ze Sklepem (tzw. Cookiessesyjne), i jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki/urządzenia końcowego. Część to tzw. Cookies stałe, które są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Możemy wykorzystywać Cookies w celu:

- dopasowania zawartości Sklepu do indywidualnych upodobań Klienta oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (Cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia i odpowiednie wyświetlenie Sklepu, tak by był on możliwie najlepiej dostosowany do jego jednostkowych potrzeb),

- tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu),

- dostarczania Klientom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Zgodnie z wytycznymi Google dotyczącymi ulepszonych list odbiorców, na podstawie wykorzystywanych plików Cookies Sklep może wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy odwiedzili Sklep na jednym urządzeniu, a następnie wyszukują lub przeglądają strony www na innym urządzeniu.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. W każdej chwili jednak Klient Sklepu ma możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących Cookies. Aby dokonać zmiany ustawień Cookies, Użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi Cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku gdy Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu Cookies, może zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdują się w pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie Cookies może spowodować, że nie wszystkie funkcjonalności Sklepu będą działać poprawnie.

b. Inne Technologie

W Sklepie stosuje się także Inne Technologie, funkcjonalnie tożsame lub zbliżone do Cookies. Są to technologie wykorzystywane przez Sklep i podmioty współpracujące, które mogą przechować dodatkowe informacje i uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. buforowane w urządzeniu końcowym Klienta pliki, obsługa Local Storage, Session Storage itp.). Do Innych Technologii mają zastosowanie informacje dotyczące Cookies, zawarte w pkt. powyżej.

c. Geolokalizacja

Dane na temat lokalizacji urządzenia, z którego realizowane jest połączenie z Sklepem, są wykorzystywane w celu prawidłowego świadczenia usług Sklepu, w tym dopasowania treści i waluty transakcji. Lokalizacja określana jest na podstawie IP, informacji przekazywanych przez przeglądarkę i deklaracji Klienta.

 

6. Udostępnianie danych osobowych Klientów

Administrator danych osobowych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe Klientów niezbędne do realizacji usługi mogą zostać przekazane następującym podmiotom. 

  • dostawca usług hostingowych - hostingodawca udostępnia miejsce na serwerze dla baz danych sklepu internetowego;
  • dostawca usług płatności elektronicznych - firmy świadczące te usługi pobierają niejednokrotnie dane z baz sklepu;
  • dostawca usług marketingowych - podmiot odpowiada m.in. za wysyłkę newslettera z nowościami, na adresy mailowe klientów sklepu;
  • dostawca usług logistycznych - podmiot odpowiadający za dostarczenie przesyłki
  • dostawca usług fulfilmentowych - podmiot odpowiadający za magazynowanie towaru oraz przygotowanie zamówień
  • dostawca usług księgowych - podmiot odpowiedzialny za kwestie formalne związane z zamówieniem jak np. wystawienie faktury zakupu

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może odbywać się w sposób zautomatyzowany, także w postaci profilowania. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w taki sposób pozwala na analizowanie efektów pracy Klienta Sklepu, tworzenie anonimowych zestawień i statystyk w celu dostosowania oferty Sklepu do potrzeb Klientów.

8. Prawo do aktualizacji i usuwania danych osobowych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia i uaktualnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, lub do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na hello@familyportraits.pl

Zgłoszenie przez Klienta wniosku o usunięcie przez Sklep swoich danychosobowych spowoduje, iż dalsze świadczenie usług w Sklepie będzie w odniesieniu do tego Klienta będzie niemożliwe i skutkować będzie koniecznością trwałego usunięcia Konta tego Klienta.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Przy wprowadzaniu zmian w Polityce Prywatności powiadomimy Klienta w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając do Klienta wiadomość e-mail. Zmiany obowiązują od momentu ich wejścia w życie.

10. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, a także w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Klienta, prosimy o kontakt na adres email: hello@familyportraits.pl

powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Family Portraits Paweł Jurecki

ul. Zakładowa 26/39
50-231 Wrocław

11. Prawo wniesienia skargi do organu 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientów, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.